Toimisto- & etätoimistoverkko

 

Yritykset, joilla on useita toimistoja tai mahdollistavat etätyöskentelyn, tarvitsevat yhtenäisen verkon. Tämä yhtenäinen toimistoverkko mahdollistaa palveluiden ja resurssien jakamisen sekä suojauksen yhteisessä verkossa kaikille käyttäjille riippumatta verkkoyhteydestä tai sijainnista.
 
 
 

Millainen toimistoverkkoratkaisu on oikea 

juuri sinun yrityksellesi?

 
 

Toimipisteiden ja etätyöntekijöiden yhdistäminen

Yritysten toimipisteiden välille voidaan luoda jatkuva yhteys, jolloin jokainen toimipiste toimii yhtenäisessä verkossa jakaen resurssit ja suojaukset. Tämä luo kustannusäästöjä. Lisäksi etätyöskentelijät voivat olla turvatussa yritysverkossa sijainnista ja verkkoyhteydestä riippumatta. Tällöin kaikkien käytössä on samat palvelut ympäri vuorokauden ja suojaus on yrityksen tietoturvakäytäntöjen mukainen.

Verkkoyhteyksien parantaminen & varmentaminen

Toimiston verkkoyhteydet voidaan parantaa luomalla useita eri rinnakkaisverkkoja ja varayhteyksiä varmistamaan pääsyn palveluihin ja verkkoon. Lisäksi alueilla, joilla verkon kapasiteetti ei riitä palvelemaan yrityksen tarpeita, voidaan verkkoyhteyksiä lisätä ja näin parantaa verkon kapasiteettia.

Sama suojaus kaikilla käyttäjillä riippumatta sijannista tai verkkoyhteydestä

Yhdistämällä kaikki etätyöskentelijät ja -toimistot saman suojauksen taakse, voidaan asettaa parempia tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä sekä taata, että kaikki työntekijät käyttävät suojattuja palveluita missä tahansa tekevät töitään.

Resurssien ja palveluiden jakaminen

Yrityksen resurssit voidaan jakaa käyttäjille yhdestä paikasta, jolloin rinnakkaistallennuspaikat ja -palvelut voidaan yhdistää, jolloin yritykselle tulee kustannussäästöjä ylläpidosta ja hankinnoista.

 
 
 

Kysy lisää yrityksellenne sopivasta toimistoverkosta